Psicoteràpia
individual

Psicoteràpia individual

Z

Em sent afortunat de fer la feina que més m’agrada: ajudar a les persones a retrobar-se, a superar una situació de dificultat i a recuperar la confiança i autonomia per si mateixes.

Entenc el procés psicoterapèutic com un temps i un espai on la funció del terapeuta és acompanyar a les persones en una situació vital concreta (crisi, dol, transició vital, revisió biogràfica, etc) en el procés de resituar-se, comprendre’s i resintonitzar amb un mateix.

La psicologia clínica és un especialitat en la psicologia que intervé en l’avaluació, diagnòstic i tractament de les afectacions psicopatològiques de la persona. Quan és necessari col.labor amb altres professionals de la salut mental i d’altres àmbits d’intervenció afins en el benefici dels usuaris que ens consulten.

La meva formació i procés personal sempre han anat de la mà de la psicoteràpia humanista, és l’enfocament terapèutic gestàltic on he trobat més recursos i compatibilitat amb la meva manera de viure i d’acompanyar a les persones en el procés de ser qui realment som, més enllà del caràcter, els patiments i les situacions difícils que vivim.