Psicologia
Forense

El psicòleg forense pot realitzar diferents funcions com emetre informes pericials en un procediment de família, avaluar els indicis i seqüeles relacionats amb delictes de violència en totes les seves manifestacions, i fins i tot tractar a víctimes i victimaris d’aquests delictes.

Psicologia forense

La psicologia forense i jurídica és una disciplina recent dins de l’àmbit de la psicologia, el psicòleg forense pot realitzar diferents funcions com ara emetre informes pericials en un procediment de família, avaluar els indicis i seqüeles relacionats amb delictes de violència en totes les seves manifestacions, i fins i tot el tractament i l’assistència especialitzada a víctimes i victimaris d’aquests delictes.

Sóc membre ordinari de la Divisió de Psicologia Jurídica de el Consell General de la Psicologia d’Espanya, formo part del grup de psicòlegs de reforç als jutjats i tribunals de les Illes Balears per a l’emissió d’informes pericials constituït pel Ministeri de Justícia, puntualment vaig treballar com a psicòleg a l’Oficina d’Atenció a les Víctimes de l’Delicte.

Àmbits d’actuació que exerceixo com a psicòleg perit:

Z

Emissió informes pericials

Bàsicament he realitzat informes relacionats amb procediments de família on la meva aportació és valorar les opcions de guarda i custòdia i de règim de visites més indicades, la idoneïtat d’un progenitor per mantenir el contacte amb els seus fills, així com informes relacionats en l’àmbit laboral ( seqüeles d’accidents laborals, desgast professional i assetjament laboral entre altres), i també avaluar la gravetat i incidència d’un suposat delicte de violència de gènere, contra la integritat d’un menor o d’una persona dependent.

Z

Avaluació i tractament de víctimes i victimaris en delictes de violència

Conte amb formació de postgrau i experiència en avaluació i tractament psicològic de persones que han patit i infringit violència de gènere, domèstica, contra persones grans dependents i comès abusos sexuals a menors.

Z

Coordinador de parentalitat

Derivat de la meva feina com a pèrit psicològic diversos advocats m’han demanat orientar, assessorar i acompanyar progenitors separats en el seu ajust a la nova situació sorgida després d’un conveni regulador amistós o d’una resolució judicial, d’aquesta manera hem construït plans de parentalitat ad hoc per cada escenari i família. Resulta ser un procés intens, que permet alleugerir tensions i danys en els vincles intrafamiliars fruit de la manera de separar-hi dels recursos de cadascú i, sobretot, conciliar interessos, necessitats i oportunitats de tots els membres de la família d’una manera serena , assenyada, col·laborativa i supervisada.