Centre de
Formació

De manera indirecta vaig entrar en l’àmbit de la formació gràcies a diferents portes que em van obrir en aquest àmbit: la selecció de personal, dinamització de tallers i xerrades d’envelliment saludable en associacions de gent gran.

Formació

Els meus senyals d’identitat en aquest àmbit professional són tres:

  • Transferir el coneixement de l’experiència pràctica cap a la docència
  • Formació i desenvolupament de competències professionals
  • Promoció de l’Envelliment saludable

Fruit de la meva experiència professional i del meu interès en formar-me i formar altres he obtingut els següents resultats:

  • Com a psicòleg en emergències en el 112 desenvolupament el curs Habilitats bàsiques d’intervenció en situacions crítiques.
  • Com a psicòleg a la unitat d’oncologia pediàtrica desenvolupament el curs Suport en el dol a famílies i menors.
  • Com perit psicòleg valorant i atenent víctimes de maltractament desenvolupament el curs Detecció i prevenció de el maltractament a persones grans dependents.
  • De la meva experiència faciltando sessions de risoteràpia en diferents contextos (hospitals, empreses, gent gran) han sorgit dos programes curs de Gestió de l’humor laboral, així com el Programa per al desenvolupament de el sentit de l’humor per a persones amb trastorn bipolar

 

Les persones que participen en les accions formatives i seminaris que facilite solen agrair la meva proximitat, afavorir la cohesió grupal i el treball cooperatiu així com una estil d’aprenentatge participatiu, integrador i basat en l’experiència.

En aquesta línia els puc oferir:

Z

Formació per a empreses i institucions

Habilitats de comunicació i de treball en equip, afrontament de l’estrès professional, prevenció i maneig de conductes agressives en l’entorn sanitari.

Z

Seminaris i tallers

Suport en el dol, atenció en crisi i emergències, desenvolupament de el sentit de l’humor, autoconeixement i creixement personal.

Z

Formació i acreditació de competències professionals

Estic acreditat pel SOIB i l’IQPIB com a docent i avaluador en les famílies professionals de sanitat (atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes i transport sanitari) i de serveis socioculturals ia la comunitat (atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i a domicili)