Permís per a Ser

Xavier Delgado: Centre de Psicologia ofereix un espai terapèutic caracteritzat per l’atenció càlida i personalitzada, la passió, l’experiència i la professionalitat.

Centre de Psicologia a Mallorca

Xavier Delgado: Centre de Psicologia es una consulta de psicologia clínica autoritzada per la Conselleria de Salut i enregistrada com a centre sanitari amb el número 4817. Estic fent serveis psicològics professionals desde 1997, actualment els serveis son de psicologia clínica individual, grupal i familiar. Segons la situació concreta, les intervencions poden ser presencials i/o telemàtiques.