Xavier Delgado

Atenció telefònica 646 845 882

Psicologia forense

La psicologia forense i jurídica és una disciplina recent a l’àmbit de la psicologia, el psicòleg forense pot realitzar diferents funcions com ara emetre informes pericials en un procediment de família, avaluar els indicis i seqüeles relacionats amb delictes de violència en totes les seves manifestacions, i  també, el tractament i assistència especialitzada a víctimes i victimaris d’aquests delictes.

Sóc membre ordinari de la Divisió de Psicologia Jurídica del Consell General de la Psicología d’Espanya , form part del grup de psicòlegs de reforç als jutjats i tribunals de les Illes Balears per a l’emissió d’informes pericials constituit pel Ministeri de Justícia, puntualment vaig treballar com a psicòleg a l’ Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte.

Àmbits d'actuació que exerceixo com a psicòleg perit:

- EMISSIÓ INFORMES PERICIALS, basicament he realitzat informes relacionats amb procediments de família on la meva aportació acostuma a ser valorar les opcions de guarda i custòdia i de règim de visites  més indicades, la ideoneïtat i condicions per a que un progenitor mantengui el contacte amb els seus fills, així com informes relacionats amb l’àmbit laboral (seqüeles d’ accidents laborals, desgast professional i assetjament laboral entre d’altres), i  també avaluar la gravetat i incidència d’un suposat delicte de violència de gènere,  en contra de la integritat d’un menor o d’una persona depenent.

- AVALUACIÓ I TRACTAMENT DE VÍCTIMES I VICTIMARIS EN DELICTES DE VIOLÈNCIA, cont amb formació de posgrau i experiència en avaluació i tractament psicològic de persones que han sofert o infringit violència de gènere, domèstica, contra persones majors depenents i  abusos sexuals a menors.

- COORDINADOR DE PARENTALITAT, derivat de la meva feina com a perit psicòleg varis missers m’han sol.lcitat orientar, assessorar i acompanyar a progenitors separats en el seu ajustament a la nova situació sorgida després de un conveni regulador amistós o d’ una resolució judicial, d’aquesta manera hem elaborat plans de parentalitat ad hoc per a cada escenari  i família. Resulta ser un procés intens, que permet alliberar tensions i danys en els vincles intrafamiliars fruit de la manera de separar-se i dels recursos de cadascú i, especialment, conciliar interessos, necessitats i oportunitats de tots els membres de la família d’una manera serena, sensata, col.laborativa i supervisada.  

Més informació

  • Nom *
  • Cognoms *
  • Telèfon
  • E-mail *
  • Consulta *
Enviar

Amb la fi d'oferir-te un millor servei millor, aquesta web fa servir cookies. En continuar navegant aquesta web, acceptau les condicions de les mateixes.OK